Arbeidslivssenter Blog

Arbeidslivssenter Blog
www.arbeidslivssenter.no
Work Life Center Blog

Influensaen har kommet

Mange land overvåker influensaviruset for å se om det øker. Den siste uka har det vært en svak økning i influensatilfellene i Norge, ifølge Folkehelsa. Skal du vaksinere deg må du gjøre det nå.

Absentia – Lars Jacobsen – 08.02.2018

Flere jobber deltid

Den siste Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at antallet arbeidstakere som jobber deltid øker. I tillegg økte antallet undersysselsatte, som er deltidssysselsatte som søker mer arbeid.

Absentia – Roy Endré Dahl – 07.02.2018

Inkluderende fellesskap

Ved Voksenopplæringen i Larvik har rullestolbruker Marthe Anvik sin naturlige plass. Hun gikk fra å være elev til å bli ansatt, og er storfornøyd. – For meg er det veldig viktig at jeg gjør noe for samfunnet, sier hun.

Idébanken – Inkluderende Arbeidsliv – Ruth Høyland Jønsrud/Pressekontoret – 04.02.2018

Flere funksjonshemmede i arbeid

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker økt fokus på delmål 2 i IA-avtalen for å gi flere med redusert funksjonsevne muligheten til en plass i arbeidslivet. De får støtte fra arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten som satser på flere funksjonshemmede i arbeid.

Absentia – Roy Endré Dahl – 04.02.2018

«Konflikter på arbeidsplassen – fra aggresjon til motivasjon»

HMS konferansen går av stabelen 4. mars 2018. Bak konferansen står NHO, LO, YS og arbeidslivssentrene i Oslo og Akershus.

Idébanken – Inkluderende Arbeidsliv – Sekretariatet – 03.02.2018

Bedre arbeidsmarked

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser at sysselsettingen og arbeidsledigheten fortsetter den gode trenden. Ledigheten synker for tredje måned på rad, samtidig som sysselsettingen stiger.

Absentia – Roy Endré Dahl – 03.02.2018

Stump røyken eller få sparken!

Mange røykere her til lands protesterer enda mot at de må gå ute for å røyke, i USA derimot går man enda tøffere til verks mot røykerne. Nå har fire ansatte mistet jobben etter at bedriften innførte forbud mot å røyke. Røykeforbudet gjelder også etter arbeidstid.

Absentia – Lars Jacobsen – 02.02.2018

Sykefraværet redusert med 65 prosent

I løpet av to år har sykefraværet sunket fra 22 prosent til 7,8 prosent ved Sofienbergsenteret i Oslo. En omfattende satsing på økt trivsel har gitt glade medarbeidere og en kraftig bedring i virksomhetens økonomi.

Idébanken – Inkluderende Arbeidsliv – Ruth Høyland Jønsrud/Pressekontoret – 02.02.2018

Høy utdannelse gir god helse

Jo høyere inntekt og utdannelse du har, jo bedre helse har du statistisk sett. Sosial- og Helsedirektoratet tar nå opp kampen mot ulikhetene.

Absentia – Lars Jacobsen – 01.02.2018

Seniorer en viktig ressurs

Tall fra Rikstrygdeverket viser at forventet pensjonsalder fremdeles er på vei ned til tross for arbeidet med IA. STAMI er blant virksomhetene som i løpet av ti år vil ha flere seniorer blant sine ansatte, Online Casino og seniorpolitikk er viktig for å ta vare på den kompetansen disse har.

Absentia – Roy Endré Dahl – 31.01.2018

Gir åpent kontorlandskap fordeler?

I et forprosjekt har Norsk Forskningsråd i samarbeid med Norut Samfunnsforskning sett på effektene et åpent kontorlandskap har på arbeidstakere og bedriftens lønnsomhet. Slots Online Rapporten slår fast at ideelle visjoner ofte kolliderer med praktiske realiteter.

Absentia – Roy Endré Dahl – 28.01.2018

Inkluderende arbeidsliv

Ett år etter innføringen av ordningen med tidsbegrenset uførestønad har en av fire nye uføre i 2004 fått ytelsen. Arbeidet med å få flere med redusert funksjonsevne i arbeid har mange utfordringer, og trygdedirektør Arild Sundberg ønsker et større fokus på IA-avtalens delmål 2.

Absentia – Roy Endré Dahl – 27.01.2018

Virksomhetseksempler fra avisene

Medlemsbedriftene i Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste i Troms har fått mulighet til å ta direkte kontakt med fysioterapeut, Spilleautomater På Nett uten å gå via lege først. Dette er blant innholdet i de fem virksomhetseksemplene vi har hentet fra avisene den siste tiden.

Idébanken – Inkluderende Arbeidsliv – Sekretariatet – 26.01.2018

Presseklipp

Presseklipp er lettleste notiser, som gjengir nyhetsbildet innenfor områdene arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv.

Idébanken – Inkluderende Arbeidsliv – Sekretariatet – 26.01.2018

Vikariat gir fast jobb

1500 av de 15 000 vikarene som er innom Manpower får fast jobb. Dette kommer til å øke, mener Manpower.

Absentia – Lars Jacobsen – 26.01.2018

Finn ditt arbeidslivssenter

Kontaktinformasjon for
NAV Arbeidslivssenter i Akershus

Postadresse: Postboks 6603 St.Olavs plass
0129 Oslo
Besøksadresse: C.J.Hambros plass 2
Telefon: 21 06 84 60
Telefaks: 21 06 84 61

Absentia.no har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Ansvarlig redaktør: Roy Endré Dahl
© 2018 Absentia AS
casino seo
2018 All rights reserved
Arbeidslivssenter Blog
www.arbeidslivssenter.no
Work Life Center Blog